Na vsebino

O projektu

Projekt GreenSwitch bo omogočil povečanje nadzora in krepitev elektroenergetskih omrežij v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji.

Izzivi

Razpršeni obnovljivi viri in povečana konična poraba električne energije zaradi vključevanja električnih vozil, toplotnih črpalk in baterijskih hranilnikov so vedno večji izziv, ki se izraža na področju zagotavljanja kakovosti in zanesljivosti omrežja. Zaradi spremenjenih razmer se povečuje potreba po fleksibilnosti omrežja in nadzoru pretokov moči v elektroenergetskem omrežju. Ker so bila prenosna in distribucijska omrežja zasnovana kot centraliziran sistem z jasno razdelitvijo proizvodnje in porabe ter kot taka niso pripravljena za vključevanje novih omrežnih uporabnikov, ki so nekaj časa odjemalci ali proizvajalci električne energije, jih je treba nadgraditi in ojačati.

Analize so pokazale, da lahko partnerji iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije omenjene izzive zaradi omejenih virov in dobrih medsebojnih prenosnih in distribucijskih povezav ekonomsko učinkoviteje rešijo s čezmejnim sodelovanjem. Zato so se odločili za skupno reševanje izzivov.

Main goals
🤭
Omogočiti vključevanje vedno večjih količin obnovljivih virov energije in novih bremen v omrežje.
Izboljšati nadzor nad distribucijskim omrežjem.
Povečati kakovost dobave električne energije.
Poskrbeti za čim boljšo izkoriščenost obstoječe infrastrukture.

Pričakovani rezultati

 • Izboljšan nadzor nad prenosnim omrežjem.

 • Do 6 GWh izkoriščene odvečne toplote iz enajstih energetskih transformatorjev.

 • Povečana zmogljivost gostovanja obstoječega omrežja.

 • Povečanje čezmejne prenosne zmogljivosti daljnovodov.

 • Učinkovitejša izraba obstoječih energetskih transformatorjev.

 • Do 10 % nižja konična poraba zaradi izkoriščanja virov prožnosti.

 • Priprava visokonapetostnih priključkov za polnilne parke velikih obremenitev.

Osebna izkaznica

 • Trajanje projekta: 2023-2028
 • Vrednost investicije: 146,2 milijona €
 • Višina sofinanciranja: 73,1 milijona €
 • Vir sofinanciranja: Evropska komisija (IPE)