Na vsebino

Konzorcij

V projekt GreenSwitch je vključenih sedem partnerjev iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

Projekt GreenSwitch koordinira družba ELES, v njem pa sodeluje še šest partnerjev iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

Consortium Image

Avstrija

KNG-Kärnten Netz GmbH

Kakovostno in zanesljivo omrežje je nepogrešljivo za današnja gospodinjstva in gospodarstvo. Kot operater distribucijskega omrežja KNG-Kärnten Netz zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo z energijo vsem odjemalce na Koroškem. Omrežno infrastrukturo električne energije in zemeljskega plina zagotavljajo 24 ur na dan, 365 dni v letu.

www.kaerntennetz.at

Hrvaška

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

HOPS ima izključno pravico opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja na območju Republike Hrvaške. Je lastnik celotnega hrvaškega prenosnega omrežja na 400 kV, 220 kV in 110 kV napetostnem nivoju. Družba je odgovorna za razvoj omrežja, upravljanje elektroenergetskega sistema in zagotavljanje nemotenega prenosa električne energije.

www.hops.hr

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

HEP ODS je družba v skupini HEP in pokriva 21 distribucijskih območij na ozemlju Republike Hrvaške. HEP ODS izvaja storitev distribucije električne energije, ki vključuje dostop do omrežja in njegovo uporabo ter skrbi za kakovost dobavljene električne energije vsem končnim odjemalcem.

www.hep.hr/ods

Slovenija

ELES, d.o.o.

ELES, operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, zagotavlja zanesljivo, varno in nemoteno oskrbo z električno energijo 24/7. Kot vezni člen med proizvajalci in odjemalci električne energije je ELES odgovoren tudi za nemoteno delovanje celotnega elektroenergetskega sistema Republike Slovenije.

www.eles.si

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Elektro Celje je podjetje za distribucijo električne energije. Družba skrbi za upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega sistema ter vzdrževanje, izgradnjo in obnovo elektrodistribucijskih vodov in naprav na območju savinjsko-šaleške, koroške in spodnjeposavske regije.

www.elektro-celje.si

Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Osnovna dejavnost družbe Elektro Gorenjska je zagotavljanje distribucije električne energije končnim uporabnikom. Družba je že vrsto let prisotna na trgu storitev s področja energetskih dejavnosti, kjer je dejavna predvsem na segmentu gradenj, inženiringa in opravljanja drugih storitev za trg. Ukvarja se tudi z vzdrževanjem, izvaja dejavnosti s področja raziskav in razvoja, projektiranja, ter deluje na projektih učinkovite rabe električne energije in energetskega managementa.

www.elektro-gorenjska.si

Elektro Ljubljana d.d.

Elektro Ljubljana zagotavlja zanesljivo preskrbo z električno energijo za več kot tretjino Slovenije. Omogoča vključevanje novih obnovljivih virov energije v distribucijsko omrežje in upravlja največjo mrežo električnih polnilnic. Z inovativnimi rešitvami, pametnim omrežjem in kakovostnimi storitvami pa ostajajo vodilni partner pri razvoju energetike.

www.elektro-ljubljana.si