Na vsebino

Časovnica

Projekt GreenSwitch se je začel marca 2023 in se bo zaključil novembra 2028.

🤭
🤭
2021
Prijava na peti seznam projektov skupnega interesa
🤭 🤭
🤭
2023
Odobritev sofinanciranja iz Instrumenta za povezovanje Evrope
🤭 🤭
🤭
2023-2025
Pridobivanje dovoljenj
🤭 🤭
🤭
2024-2028
Izgradnja
🤭 🤭
🤭
2024-2028
Zagon
🤭