Na vsebino

Aktivnosti

V okviru projekta GreenSwitch bodo partnerji vlagali v primarno infrastrukturo za posodobitev in digitalizacijo distribucijskega in prenosnega elektroenergetskega omrežja v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji.

V okviru projekta GreenSwitch bodo partnerji zagotovili dodatne čezmejne zmogljivosti in optimizirali delovanje omrežja tudi na nižjih napetostnih ravneh. Uvedli bodo številne nove tehnologije, vključno s sistemi za napovedovanje in nadzor pretokov moči, optimizirano oskrbo fizičnih otokov in naprednim pristopom k zagotavljanju odpornosti distribucijskega omrežja s pomočjo čezmejne povezave. S temi tehnologijami bodo v izrednih razmerah povečali tudi zanesljivost oskrbe odjemalcev z električno energijo na obmejnih območjih. Medsektorsko povezovanje na področju mobilnosti in ogrevanja pa pomeni redek primer implementacije inovativne tehnologije v elektroenergetski sistem. Rezultat vseh omenjenih aktivnosti bo omrežje, ki bo bolje pripravljeno na pričakovane velike dodatne obremenitve in večje količine obnovljivih virov energije.

Povečanje obratovalne učinkovitosti in nadzora nad prenosnim omrežjem v Sloveniji in na Hrvaškem
 • Vgradnja novih naprav za regulacijo pretokov moči, kot sta stacionarni sinhroni serijski kompenzator (Static Synchronous Series Compensator – SSSC) in prečni transformator (Phase Shift Transformer – PST), v slovensko in hrvaško prenosno omrežje.
 • Namestitev visokotemperaturnih vodnikov z nizkim povesom (High-Temperature Low-Sag conductors – HTLS).
 • Nadgradnja sistema za oceno prenosnih zmogljivosti glede na atmosferske razmere in obremenitev elektroenergetskega sistema (Dynamic Thermal Rating – DTR).
 • Integracija novih komponent v sistem za supernadzor in pridobivanje podatkov / upravljanje energije (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) / Energy Management System (EMS)) v Sloveniji in na Hrvaškem.
 • Nadgradnja sistema za spremljanje širšega območja (Wide Area Monitoring System –WAMS) na Hrvaškem.
Medsektorsko povezovanje (elektroenergetika, toplota, promet) v Sloveniji
 • Vzpostavitev visokonapetostnih priključkov za polnilne parke velikih obremenitev.
 • Vzpostavitev sistema za odvzem odvečne toplote iz enajstih visokonapetostnih transformatorjev.
Povečanje učinkovitosti distribucijskega omrežja in varnosti oskrbe ter dvig čezmejne prenosne zmogljivosti in zmogljivosti za priključitev OVE v distribucijskih omrežjih Avstrije, Hrvaške in Slovenije
 • Avtomatizacija in nadgradnja sedmih transformatorskih postaj v distribucijskem omrežju.
 • Nadgradnja sistema za nadzor nad omrežjem (Advanced Demand Management System – DMS) v distribucijskem omrežju.
 • Namestitev visokotemperaturnih vodnikov z nizkim povesom (High Temperature Low Sag Conductors – HTLS) na srednjenapetostno distribucijsko omrežje.
 • Nadgradnja komunikacijske infrastrukture v distribucijskem omrežju.
 • Zankanje srednjenapetostnega omrežja v distribucijskem omrežju.
 • Vgradnja štirih energetskih dušilk (Shunt reactors).
 • Čezmejna povezava z Avstrijo za krizne razmere (Elektro Gorenjska – KNG).