Na vsebino

Povečanje nadzora in krepitev elektro- energetskih omrežij.

Projekt GreenSwitch bo prispeval k učinkovitejši uporabi obstoječe energetske infrastrukture ter omogočil integracijo novih tehnologij in naprednih funkcionalnosti v prenosna in distribucijska omrežja v Avstriji, Hrvaški in Sloveniji.

VEČ o projektu
Trenutni status Faza načrtovanja
Main goals
🤭
Omogočiti vključevanje vedno večjih količin obnovljivih virov energije in novih bremen v omrežje.
Izboljšati nadzor nad distribucijskim omrežjem.
Povečati kakovost dobave električne energije.
Poskrbeti za čim boljšo izkoriščenost obstoječe infrastrukture.

Aktivnosti

V okviru projekta GreenSwitch bodo partnerji zagotovili dodatne čezmejne zmogljivosti in optimizirali delovanje omrežja tudi na nižjih napetostnih ravneh. Uvedli bodo številne nove tehnologije, vključno s sistemi za napovedovanje in nadzor pretokov moči, optimizirano oskrbo fizičnih otokov in naprednim pristopom k zagotavljanju odpornosti distribucijskega omrežja s pomočjo čezmejne povezave.

Rezultat vseh omenjenih aktivnosti bo omrežje, ki bo bolje pripravljeno na pričakovane velike dodatne obremenitve in obnovljive vire energije.

Preberi več

Povečanje obratovalne učinkovitosti in nadzora nad prenosnim omrežjem v Sloveniji in na Hrvaškem
Medsektorsko povezovanje (elektroenergetika, toplota, promet) v Sloveniji
Povečanje učinkovitosti distribucijskega omrežja in varnosti oskrbe ter dvig čezmejne prenosne zmogljivosti in zmogljivosti za priključitev OVE v distribucijskih omrežjih Avstrije, Hrvaške in Slovenije

Konzorcij

Projekt GreenSwitch koordinira družba ELES, v njem pa sodeluje še šest partnerjev iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

Več o partnerjih

Consortium Image